Verbeek Advocatuur
Verbeek Advocatuur

Tarieven

Advocatuur (excl. BTW per uur)

Advocaat- en juridische werkzaamheden
(Belang < 20.000) F2*

€ 145 - € 175

Advocaat- en juridische werkzaamheden
(Belang > 20.000) F1*

€ 175 - € 350

   
Mediation € 200
   
Eenvoudige juridische werkzaamheden € 85
   
Vaste klantentarief (-10%) € 160
   
Eenvoudige echtscheiding
(excl. Griffie/deurwaarder) 1e fase

€ 2.000

Scheiding gezamenlijk verzoek € 950
   
Eenvoudige arbeidszaak € 1.450
   
NB: bovenstaande excl. Secretariaat en 6% kantoorkosten  

NB: WIJ VANGEN ONZE WERKZAAMHEDEN AAN NADAT BETALING IS ONTVANGEN

NB: WIJ VERVOLGEN ONZE WERKZAAMHEDEN NA VOLLEDIGE BETALING

Diversen (excl. BTW per uur)

Secretariële werkzaamheden

Specialistische kennis verreist

€ 45 - € 60  

1,5 x referentietarief

Spoed vereist [door cliënt]
1,5 x referentietarief
Weekend/avond
referentietarief + 50%

Incassotarief (excl. BTW)

Dit is een overzicht van toepasbaar honorarium na voorafgaande schriftelijke mededeling aan de cliënt te berekenen over het geïncasseerde bedrag.

over de eerste
€ 3.000
20%
€ 600
over het meerdere
tot € 6.000
15%
€ 600 + € 450 = € 1.050
over het meerdere
tot € 15.000
8%
€ 1.050 + € 720 = € 1.770
over het meerdere
tot € 60.000
5%
€ 1.770 + € 2.250 = € 4.020
over het meerdere
3%
€ 4.020 + € . . . . = € . . .

Kantoorkosten à 6%, griffie en deurwaarderskosten worden integraal in rekening gebracht, conform onze algemene voorwaarden.

Geïncasseerde buiten- en gerechtelijke kosten zijn voor Verbeek Advocatuur.

Wettelijke rente (6:119/6:120): Kijk voor indexeringen van de wettelijke rente op www.wettelijkerente.net   

N.B.

  • In het tijdregistratie systeem wordt met factoren gewerkt. Het hoogste tarief is factor 1, factor 2 is 83 %.F3= 77%; F4= 50%; F5= 33%; F6= 0%/NT/VC/Jur/npo.
  • Terzake kantoorkosten wordt 6% van het honorarium + secretariaat doorberekend.
  • Griffiekosten / deurwaarderskosten / reis- en verblijfkosten / uittreksels / getuigen- en deskundigenkosten worden naast het honorarium en secretariaat integraal doorgedeclareerd te vermeerderen met administratiekosten.
  • Op al onze werkzaamheden zijn de algemene voorwaarden van Verbeek Advocatuur van toepassing.
  • Tarieven worden jaarlijks aangepast/geïndexeerd.
  • Maandelijks wordt er gedeclareerd, bij voorschot.
  • Bij debetstand van 15 dagen worden de werkzaamheden gestaakt conform A.V.
  • Per 1 januari 2020 heben wij geen derdengelden rekening en geen Stichting derdengelden meer

Aanbevolen websites:
Nederlandse Orde van Advocaten
Raad voor Rechtsbijstand: Eigen bijdragen

 

Verbeek Advocatuur Felix Verbeek, jurist, advocaat voor bedrijven & mediator Tel. (030) 601 92 92 [email protected] disclaimer & copyright

hosted by Sudus Internet | powered by cmsGear